Khối ngoại bám mạnh trên HOSE trong phiên đầu tuần. FUEVFVND vẫn được giải ngân nhưng với quy mô khiêm tốn.
Phiên 22/2: Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE

Giao dịch FUEVFVND không phải ưu tiên của khối ngoại và tự doanh trong phiên hôm nay. Tự doanh mua ròng 109,54 tỷ đồng với các mã như TCB (+42,78 tỷ đồng), VIC (+40,27 tỷ đồng), MWG (+16,84 tỷ đồng). Khối này chỉ bán ròng FUEVFVND với quy mô khoảng 10 tỷ đồng.

 Nguồn MBS.
Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 609,89 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 11 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 10,6 tỷ đồng. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 609,49 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, một loạt các cổ phiếu lớn như VNM (-178,2 tỷ đồng), HPG (-110,1 tỷ đồng), SSI (-42,4 tỷ đồng), VIC (-41 tỷ đồng), CTG (-40 tỷ đồng) đã bị khối ngoại bán ra.
Chiều ngược lại, cũng có một số cổ phiếu lớn được giải ngân như VHM (+38,3 tỷ đồng), VCB (+30,5 tỷ đồng) nhưng với quy mô thấp hơn.
Trên HNX, các giao dịch mua vào của NVB (+12,4 tỷ đồng), SHS (+2,5 tỷ đồng), APS (+1,3 tỷ đồng) tỏ ra vượt trội so với các giao dịch bán ra của GKM (-1,5 tỷ đồng), CSC (-1,5 tỷ đồng).
Trên UPCoM, LTG (+1,8 tỷ đồng) lại lép vế so với các giao dịch chiều bán ra của QNS (-11,4 tỷ đồng), ACV (-1,8 tỷ đồng), BSR (-1,3 tỷ đồng).


MAI HƯƠNG